• Buurtouders Zaltbommel  werkt samen met Woonlinie en gemeente Zaltbommel."
  • "De buurtouders, Alamal en de jongerenuitvoerders organiserenieder jaar een voetbaltoernooi in Zaltbommel."
  • "Samen houden we de buurt schoon!"

Buurtouders Zaltbommel

De wijk "de Vergt" kent al vele problemen met groepen jongeren. Gebleken is dat hier nieuwe werkwijzen noodzakelijk zijn; werkwijzen die uitgaan van een koppeling van expertise van verschillende disciplines en instellingen, maar die ook de eigen inbreng van de Marokkaanse gemeenschap in Zaltbommel centraal stelt.Het initiatief is gelanceerd door de gemeente en Al Amal in 2006 om ouders actief te betrekken bij buurtbeheer, buurt- en jeugdactiviteiten en het toezicht houden op de buurtjeugd. Een soort projectgroep van leden die zich geheel vrijwillig willen inzet voor de Zaltbommelse samenleving. De groep buurtouders telt momenteel 15 vaste buurtouders aangevuld met 18 gastlopers. Iedereen kan lid worden, ongeacht geslacht, leeftijd of etniciteit, op voorwaarde dat hij/zij de doelstelling van het initiatief onderschrijft.komen in de wijken.

Doel van het project

Doel van het project

De primaire doelstelling van de buurtouders is een positieve bijdrage te leveren aan het reduceren van jongerenoverlast in Zaltbommel. Tevens wordt een bijdrage geleverd om de positie van jongeren te verbeteren. De werkwijze is vooral gericht op preventie. Dit wordt bereikt doordat ouders medeverantwoordelijkheid nemen bij de ontmoetingsplekken van hun kinderen in de openbare ruimte. De buurtouders vervullen ook een signalerende functie, voor eventueel andere zaken die ze tegen komen in de wijken.

Laatste nieuws

12 mei 2020

We leven in uitzonderlijke tijden en het virus treft ons allen. De moskee Ennasser en Al Amal vereniging in Zaltbommel denken aan u in deze moeilijke tijden en wij zijn enorm trots op onze hulpverleners ...

8 februari 2020

Een avondronde met de Buurtouders door de Vergt met heftige verhalen. Na een tip die wij kregen, zijn we langs gegaan bij een echtpaar dat al jaren wordt geterroriseerd door een groep jeugd...

29 december 2019

Op 29 december 2019 heeft Al Amal het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi georganiseerd voor jongeren. Het toernooi werd gehouden in de sportzaal "De Ring". Deze keer deden er ongeveer 6 teams mee...

23 november 2019

Wat betekent het om ouder te worden? Hoe herkent u vergeetachtigheid en hoe kunt u omgaan met mensen met dementie? Welke hulp is er in Zaltbommel? Tijdens de bijeenkomst krijgt u hier informatie ...

16 november 2019

Het komt door de AVRI!" Saïd klinkt overtuigd. "Sinds de mensen met hun zakje moeten sjouwen en nog betalen ook, vinden wij overal huisvuil. Naast de containers, vooral in de prullenbakken ....

10 november 2019

Op zaterdag 10 november 2019 heeft een schoonmaakactie in de vergt en rond de portage plaatsgevonden. De actie is door de buurtouders en de bewoners van de portage georganiseerd . In teams verdeeld ...

29 september 2019

U bent van harte welkom! Ook onze ‘nieuwe buren’ zijn uitgenodigd, vluchtelingen uit de hele Bommelerwaard zijn weer van harte welkom. We hopen u te ontmoeten op zondag 29 september in de St. Martinus­kerk ...

23 september 2019

Op 14 mei 2019 is het een halve eeuw geleden dat Nederland en Marokko een wervingsverdrag ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel werd geregeld. In het licht van deze historische ...

23 juni 2019

Het jaarlijkse Al-Amal voetbaltoernooi was opnieuw een groot succes. De temperatuur was hoog, de wil om te winnen nog hoger. Alle 23 teams knokten keihard voor de overwinning. Hieronder een fotoverslag ...

8 april 2019

Lucht je hart’ tafel gesprekken: Vereniging Al Amal uit Zaltbommel organiseert samen met de Raad van Kerken, Stichting Kompas , Ieder1Gelijk en Buurtzorg Jong Jongerenwerk ‘lucht je hart’ gesprekken op 8 april 2019 ...

23 maart 2019

Samen met de Annemarie de Bie en Mohammed en Salah Abarkan op pad geweest. Het is de laatste tijd gelukkig rustig. Sinds het vandalisme in De Schans van afgelopen november, zijn er geen toestanden meer ...

23 maart 2019

Dankzij een bewonersinitiatief doen ook De Waluwe en De Vergt mee aan de nationale opschoondag. Een combinatie van bewoners, Buurtouders Zaltbommel, wijkraad De Waluwe, Vergt jutters, ...